DIENSTEN OP MAAT VAN UW ONDERNEMING

Door onze services op maat, kunt u zich nog meer concentreren op die zaken die voor uw onderneming het verschil maken.


FISCAAL ADVIES

Als ondernemer krijgt u vaak te maken met fiscaliteit. De bestaande wetgeving is zo complex dat gespecialiseerd en gepersonaliseerd advies echt noodzakelijk is. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat wij het verschil maken door een grondige kennis van alle fiscale materie. Daartoe behoort zeker ook fiscale optimalisatie. Dat betekent concreet dat wij u op zo’n manier adviseren, dat u altijd kiest voor de best mogelijke oplossing. Natuurlijk zijn we ook onderlegd in vennootschapsbelasting en personenbelasting. We begeleiden u op de best mogelijke manier op alle domeinen van de fiscaliteit. Ook wat betreft de BTW-wetgeving. Die is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Geen nood, Fiscaal Advieskantoor Ternat zorgt voor een correcte, soepele en volstrekt wettelijke afhandeling van alle BTW-formaliteiten. Verder bestaat ons fiscaal advies uit
 • Het optimaliseren van al uw fiscale activiteiten.
 • Het Opvolgen van fiscale controles (BTW en directe belastingen).
 • Opmaak, berekening en optimalisatie aangifte personenbelasting.
 • Opmaak, berekening en optimalisatie aangifte vennootschapsbelasting.
 • Advies met betrekking tot recente fiscale evolutie.

STARTERSADVIES

Als starter verlangt u de juiste professionele ondersteuning. Bij Fiscaal Advieskantoor Ternat kunt u rekenen op een uitstekende startersomkadering. Hoe boeiend de uitdagingen ook zijn, het blijft belangrijk dat u als startend ondernemer voortdurend voeling houdt met de financiële kant van de zaak. Wij zorgen voor
 • Opmaak van een financieel plan en een haalbaarheidsstudie.
 • Algemeen fiscaal advies en keuze vennootschapsvorm.
 • Begeleiding bij kredietaanvragen bij financiële instellingen.
 • Aanvraag BTW-nummer en aansluiting bij sociale instanties.
 • Aanvraag en opvolging van vergunningen en attesten.

FINANCIEEL EN JURIDISCH ADVIES

Een uitgekiende financiële planning staat centraal als u onderneemt. De opvolging van uw financieel plan met bijhorende juridische ondersteuning is essentieel. Daarom werken we samen met advocaten, bedrijfsrevisoren en notarissen die ons assisteren bij het formuleren van het best mogelijke advies voor uw onderneming. Per slot van rekening vinden ook wij het superbelangrijk dat u als ondernemer succesvol bent. Onze procedures zijn niet alleen persoonlijk en transparant, ze leggen tegelijk de focus op een accurate en professionele afhandeling. Die service gaat soms verder dan u denkt. Dat betekent concreet dat wij ook advies verlenen op het vlak van
 • Algemeen management
 • Diepgaande financiële analyse
 • Economische ontwikkeling
 • Sociale opvolging
 • Begeleiding kredietaanvraag