KMO-portefeuille

Subsidie via KMO‐portefeuille

De KMO‐portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd.

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo‐portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de KMO‐portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

In het kader van onze activiteiten en competenties kan u voor bepaalde adviezen gebruik maken van de KMO-portefeuille inzake advies.

Mocht u hierover meer info wensen, dan verwijzen we u graag door naar de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Wat is niet subsidiabel?
De subsidie kan evenwel niet gebruikt worden voor gewone accountancy‐ en boekhoudwerkzaamheden, noch voor courante of regelmatig terugkerende fiscale adviezen.

Bent u op zoek naar een betrouwbare rechterhand en adviseur? Neem dan zeker contact met ons op.

Ons registratienummer voor advies is DV.A218986